bodyART

Enerģētiski uzlādējošs un izaicinājumu pilns treniņš, dinamiska sasaiste starp aktīvām un pasīvām kustībām un līdzsvars starp sasprindzinājumu un atbrīvošanos otrdienās, 19:00-20:00 ceturtdienās, 19:00-20:00