Laikmetīgā deja

sevis apzināšanās, ķermeniska saruna ar sevi un citiem, kustību valodas izkopšana, izprašana un ķermeņa daiļrunības attīstīšana, pasaules izjušana ar  pieskārienu laikam un telpai otrdienās, 18:00-19:30 ceturtdienās, 18:30-20:00