Projekts ”Augsim Latvijai”

Projekts “Augsim Latvijai”   Projekta sākuma datums  01-01-2020 Projekta ilgums 12 mēneši Projekta beigu datums 31-12-2020 Projekts “Augsim Latvijai!” plānots ar  mērķi veicināt Latvijas jauniešu valstsgribu, piederību savai zemei, dzīvesprasmju attīstību un pilsonisko līdzdalību  kā arī ilgtermiņā stiprināt biedrību “Latvijas Mazpulki”. Projekts ietver 10 plašas aktivitātes, tieši iesaistot vismaz 800 jauniešus, 120 mazpulku vadītājus, lēmumu pieņēmējus…

Projekts ”Mūsu pēdas”

Erasmus + Projekts “Mūsu pēdas”   Projekta sākuma datums  01-01-2020 Projekta ilgums 14 mēneši Projekta beigu datums 28-02-2021 Projekta mērķis ir identificēt aktuālākās problēmas novadā – izvēlēties līdz 3 no 17 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, lai jaunieši kopā ar lēmumu pieņēmējiem varētu diskutēt par tiem attiecinot tieši uz viņu pilsētu. Diskusiju rezultātā sagaidām atrast vispiemērotākos risinājumus,…