Capoeira bērniem (5-14 g.)

Brazīlijas izcelsmes māksla, kas sevī apvieno deju, cīņu, mūziku un filozofiju. Spēle, kas attīsta bērna koordināciju, spēku un lokanību, kā arī māca sadarboties ar partneri, tai pat laikā izpaužot sevi bērniem 5-14 gadu vecumā pirmdienās, 16:30-17:30 piektdienās, 18:00-19:00

Deja bērniem (7-12 g.)

Šīs nebūs dejas parastās, kad skolotāja stāv klases priekšā un māca bērniem sevi atkārtot, perfekti kopētāji būs vienmēr un miljons. Pasniedzēju Katrīnu interesē ar dejas un kustības palīdzību veicināt bērnos radošumu un pašpārliecinātību. Lai izaug par rīcībspējīgiem, fleksibliem, drosmīgiem cilvēkiem, kas izglābs pasauli! pirmdienas, ceturtdienas, 18:00-19:00