PADOME

Mazpulku padomes priekšsēdētāja un Zemgales reģiona mazpulku koordinatore
Gundega Jēkabsone
mob. 26529657
e-pasts: gundega@jekabsone.lv

Mazpulku padomes priekšsēdētājas vietniece
Ilze Kļava
mob. 29115267
e-pasts: ilze@druva.lv

Mazpulku atbildīgā sekretāre
Ilze Jukņēviča
mob. 29418737
e-pasts: mazpulki@inbox.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Šteinberga
mob. 29108582
e-pasts: steinberga.zane@gmail.com

Mazpulku projektu metodiskā darba koordinatore
Zane Miķelsone
mob. 28356771

Vidzemes plānošanas reģiona mazpulku koordinatore
Baiba Mantiņa
mob. 26526541
e-pasts: mantinabaiba@inbox.lv

Latgales plānošanas reģiona mazpulku koordinatore
Laura Seņkāne
mob. 26660794
e-pasts: laurucis212@inbox.lv

Mazpulku darba analītiķe 
Patrīcija Prindule
mob. 25149950
Jauno līderu koordinatore
Agnese Smiļģe
mob. 20381660

BIROJS

Aktivitāšu koordinatore
Laila Zupa
mob. 26114313

Starptautisko projektu koordinatore
Elīna Jogure
mob. 27279339
e-pasts: elinajogure@gmail.com

Brīvprātīgo projektu koordinatore
Austra Pavāre
mob. 27535526
e-pasts: austrapavare@gmail.com

Kurzemes plānošanas reģiona mazpulku koordinatore
Indra Zvirbule
mob. 28662565
e-pasts: 
indrakrote@inbox.lv
[mc4wp_checkbox]

Adrese:
Biedrība “Latvijas Mazpulki”

Ezermalas iela 28-2, Rīga, LV – 1014, Latvija

Tālrunis: 67557998
e-pasts: mazpulki@inbox.lv

Norēķinu rekvizīti:
Biedrība “Latvijas Mazpulki”
Ezermalas iela 28-2, Rīga, LV – 1014, Latvija
Reģistrācijas Nr. 40008002762
Bankas rekvizīti:
A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konta nr. LV49HABA000140J038228